Social Media Growth Hacking

Growth Hacking eli kasvuhakkerointi on prosessi jossa nopean kokeilun kautta etsitään tehokkainta mahdollista tapaa kasvattaa nykyaikaisella markkinoinnilla liiketoimintaa. SoMe Masters on erikoistunut sosiaalisen mediaan ja verkostoihin pohjautuvaan kasvuhakkerointiin. Tyypillisiä haasteita/kysymyksiä joihin asiakkaamme haluavat vastauksia ovat: Ei ole selkeätä kuvaa siitä mille asiakasryhmälle uusi tuote tai palvelu olisi parhaiten myytävissä. Yrityksistä huolimatta tuotteen tai palvelun myynti…